Zateplování
a specializované stavební práce

Odborný dodavatel - zelená úsporám Speciál

Služby

Zateplování fasád

Zateplování budov
Vzhledem k postupnému nárůstu nákladů na energie je jednou z nejčastěji požadovaných stavebních úprav tepelná izolace budov, jejich zateplení. Důvodem jsou rostoucí náklady na topení a tím stoupá zájem o dodatečnou izolaci (případně zateplení budovy již při výstavbě) jak rodinných domů, tak obytných domů.
Existují dvě základní varianty, jak izolace provést - buď zvenku, nebo zevnitř. Který ze způsobů je vhodnější? Jednoznačně lze doporučit tepelnou izolaci zvenku, vnitřní tepelná izolace se zvažuje pouze tam, kde to z vnější strany z nějakých důvodů nelze, např. u historických budov, kdy se nesmí poškodit štuky na fasádách a nelze změnit vzhled budovy. V případě vnitřní tepelné izolace se posouvá rosný bod podstatně blíž k vnitřnímu povrchu obvodových konstrukcí, na kterých často kondenzuje vlhkost až na vnitřním povrchu v místnosti. Ve všech případech je vnitřní zateplení rizikové a zhoršuje vlhkostní podmínky konstrukcí.
Z fyzikálního hlediska je nejvýhodnější vnější zateplení budov, neboť se tak vytváří souvislá ochrana stavby s jen minimálním množstvím tepelných ztrát. Tato technologie snižuje riziko sráženi vodních par na vnitřní straně obvodových stěn, ale i uvnitř těchto stěn.

Mezi pozitiva této technologie patří i skutečnost, že její montáž téměř nijak neomezuje běžný provoz v budově, přičemž celkově provedená konstrukce zateplovacího systému vnějších stěn vytvoří i nový optický vzhled budovy.

Zde je nutné připomenout, že nejvíce tepla z budovy uniká nejenom z obvodových stěn (u panelových domů tento únik představuje až 35% celkového úniku tepla), ale zejména okny (cca. 28% prostupem, 22% větráním). Proto na provedení zateplovacího systému obvodové konstrukce budovy zpravidla navazuje montáž stavebních výplní. Ve většině případů je nutná montáž nových klempířských prvků.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům a vzhledem k možnosti získání dotací z ekologického programu „Zelená úsporám", které přiděluje Státní fond životního prostředí, začlenila naše stavební společnost do svého výrobního programu i realizaci zateplení domů a budov. Z možných zateplovacích systémů, provádí kontaktní zateplovaní systém, který při správném způsobu provedení představuje velmi účinnou a cenově poměrně dostupnou možnost zateplení.

Kontaktní zateplovací systémy udržují i během minusových venkovních teplot celou stavbu v kladné oblasti teplot. Zateplená obvodová stěna či konstrukce se stává akumulátorem tepla a bezespárá tepelná izolace slouží jako regulátor teploty pro příjemné obytné klima.

Technické důvody zateplování budov:
- zateplením budov jsou eliminovány tepelné mosty, ale i současně je odstraněna i jedna z nejčastějších příčin vzniku růstu plísní, kterou je kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí,
- vnějším zateplením budovy podstatně snižujeme přehřívání budovy v letním období,
- otopný systém lze provozovat při menším teplotním spádu a tedy i hospodárněji,
- v případě vnějšího zateplení budovy se plně využije akumulačních vlastností budovy (tepelný komfort i při přerušovaném vytápění),
- při vhodné skladbě má zateplení příznivý vliv na akustické vlastnosti budovy,
- odstraní se příčiny přímého zatékání dešťové vody obvodovou konstrukcí,
- zateplení umožňuje nové architektonického řešení budovy (barevné řešení, struktura a tvarování povrchu),
- zateplení budovy má příznivý vliv na životní prostředí (snížení emisí při výrobě energie).

Výměna výplní okenních, dveřních a balkónových otvorů je obvyklou součástí zateplení budov a je vhodné ji provádět před vlastním zateplením obvodových konstrukcí.
Naše společnost nabízí zájemcům možnost pomoci při výběru konkrétního typu výplní otvorů požadovaných technických vlastností. Doporučuje a v rámci své dodávky je schopna zajistit vždy výplně otvorů, u kterých výrobce dokládá prohlášení o shodě včetně deklarovaných vlastností, s vazbou na volbu profilu (EURO profil dostatečné tloušťky, počet komor u plastových oken, nutnou hloubku drážky pro zasklení, způsob těsnění funkční spáry), kvalitu izolačního dvojskla (měkké pokovení, výplň argonem, druh distančního rámečku), hodnoty infiltrací při deklarovaných polohách kliky garantuje rovněž osazení do stavby podle technologických pravidel.