Zateplování
a specializované stavební práce

Odborný dodavatel - zelená úsporám Speciál

Služby

Sádrokartonové konstrukce (požární certifikace cechu SDK ČR)

Sádrokartonové konstrukce
Slouží k dělení prostor na samostatné místnosti, k výstavbě obytného podkroví, dělicích příček, obkladů stěn, podhledů. Od nejběžnějších příček mezi místnostmi bytů a kanceláří přes instalační stěny sociálních jader a mezibytových stěn s vyššími nároky na požární odolnost a akustické vlastnosti až po náročné konstrukce exponovaných provozů.

Jedná se o konstrukce nenosné, neznamená to však, že na stěny nelze nic zavěšovat. Naopak, běžné užitkové a ozdobné předměty bez úprav, s nenáročnými úpravami uvnitř stěn lze zavěšovat skříňky nábytku až po kotle ÚT či bojlery.

Běžné stěny mají požární odolnost 30 minut, použitím speciálních skladeb konstrukcí a desek lze docílit až 180 minut požární odolnosti stěn. Správným návrhem lze ovlivnit rovněž akustické vlastnosti konstrukcí. Jednoduché konstrukce mají vzduchovou neprůzvučnost od cca 40 dB, lze však docílit až 65ti i více dB při odpovídající skladbě stěny.

Sádrokarton a jeho výhody
- Pomocí sádrokartonových desek můžeme rychle, čistě a kvalitně měnit vzhled vašeho bytu nebo kanceláře včetně rozvodů vody a elektřiny. Lze velmi jednoduše snížit stropy, instalovat moderní osvětlovací prvky, libovolně upravovat stěny a podlahy, lepit obklady a dlažby.
- Sádra přispívá k tepelné pohodě člověka, jako systém zlepšuje zvukovou izolaci prostoru a řeší protipožární ochranu staveb. Sádrokartonové desky jsou vnímány jako tepelné a vytvářejí útulnost prostoru. Sádra reguluje vlhkost vzduchu v uzavřených prostorách, protože se skládá z mnoha malých pórů, které v případě potřeby přijímají vlhkost a při velkém suchu ji opět vracejí do místnosti. Sádra tak přispívá k optimálnímu mikroklimatu obydlí.
- Výhodou sádrokartonových systémů je úspora nákladů a času, minimální spotřeba vody, energie, minimální plošné nároky, nízká hmotnost, snadné vedení instalací uvnitř příček, rychlá montáž, dokonale hladký povrch. Další výhodou je nízké statické zatížení stávající stavby sádrokartonovou konstrukcí. Dle technologického předpisu je možné dosahovat požárních odolností v rozsahu 15 až 180 minut.


Základní komponenty sádrokartonových konstrukcí:

Sádrokartonové desky
Sádrokartonové desky jsou základní součástí interiérových konstrukcí suché výstavby. Jsou vyrobeny ze sádry a speciálního vysokopevnostního kartonu. Všechny sádrokartonové desky jsou hygienicky nezávadné a nehořlavé. Jejich užití v interiéru urychluje výstavbu díky absenci vlhkých procesů. Úsporu přinese i jejich nízká hmotnost. Zvyšují rovněž kvalitu bydlení, protože regulují vlhkost v interiéru. Vyrábějí se v provedení v základním provedení (vzhled: šedý lícový karton, modrý popis na hraně desky), dále jako desky impregnované (vzhled: zelený lícový karton, modrý popis na hraně desky) a desky protipožární (vzhled: růžový lícový karton, červený popis na hraně desky).
Nejběžněji používané sádrokartonové desky mají tloušťku 12,5 mm, šířku 1250 mm a délku 2000 / 2600 mm. K dispozici jsou však i desky v jiných tloušťkách, šířkách a délkách.

Práškové spárovací tmely
Sádrový tmel jsou určeny ke kompletnímu tmelení spár sádrokartonových desek s použitím výztužné pásky. Vyznačují se vysokou pevností ve spárách, velmi dobrou brousitelností, hladkou strukturou povrchu a bílou barvou.

Výztužné pásky
K vyztužení tmelených spár jsou používány výztužné pásky:
a) skelná
b) samolepicí

Pastové tmely
Interiérový tmel na bázi vodou ředitelných disperzí v konzistenci určené k přímé spotřebě. Jeho předností je výborný finální povrch, snadno se nanáší a brousí. V případě vysokých nároků na kvalitu povrchu je vhodný pro celoplošné tmelení sádrokartonových konstrukcí i pro stěrkování jiných interiérových povrchů. Vhodný je i k základnímu tmelení spár sádrokartonových desek s použitím výztužné pásky.

Lepicí tmely
Prášková směs na bázi sádry vhodná k lepení sádrokartonových desek na vertikální stavební
konstrukce.

Profily a příslušenství
Stěnové a stropní profily - k montáži příček a předsazených stěn, k montáži podhledů, konstrukcí podkroví z pozinkovaného ocelový plechu.

Do příslušenství patří zejména závěsy pro zavěšení roštu (CD profilů) sádrokartonové konstrukce podkroví k boční straně krokví, křížové rychlospojky, spojovací kusy, stavěcí třmeny, samořezné šrouby, vruty, šrouby, krokvové nástavce, natloukací hmoždinky.

Hlavní typy sádrokartonových konstrukcí jsou:
- dělící stěny
- předsazené stěny
- podhledy
- rekonstrukce podkroví
- plovoucí podlahy

Dělící stěny - slouží k dělení prostor na samostatné místnosti. Možnost použití je velmi rozsáhlá. Od nejběžnějších příček mezi místnostmi bytů a kanceláří přes instalační stěny sociálních jader a mezibytových stěn s vyššími nároky na požární odolnost a akustické vlastnosti až po náročné konstrukce provozů vyžadujících nadprůměrné akustické vlastnosti.

Předsazené stěny - slouží k posílení potřebných vlastností stávajících svislých konstrukcí. Například zvýšení požární odolnosti, zlepšení akustických či tepelně-izolačních vlastností, nebo vyrovnání křivosti stávající stěny, ale i zakrytí vlhké stěny při zachování možnosti jejího odvětrávání. Podle účelu se pak řídí i vhodná skladba předsazené stěny. Sádrokartonové desky lze speciálním lepidlem lepit přímo na pevný podklad, nebo montovat na konstrukci.

Podhledy - vodorovné podhledy se zavěšují na konstrukci uchycenou na pevném nosném stropu. Jejich konstrukce se opět může lišit podle záměru stavebníka. Snižují zbytečnou světlou výšku, zlepšují kročejovou neprůzvučnost, zlepšují požární a tepelně-izolační vlastnosti, tvoří esteticky příznivý celek, mohou nést určitou váhu osvětlovacích těles, reproduktorů apod.
Rekonstrukce podkroví - při rekonstrukcích podkrovních prostor vynikají příznivé vlastnosti sádrokartonu snad nejvíce ze všech možností jeho použití. Za velmi příznivých cen mohou vzniknout nové prostory se všemi potřebnými užitnými vlastnostmi (požární odolnost, tepelná izolace atd.) a navíc s nádherným architektonickým řešením. Záleží jen na estetickém cítění budoucího uživatele, jaký sklon šikmin zvolí, jaká zákoutí chce vytvořit, zda nechá vyniknout trámoví krovu, bude kombinovat rovné a šikmé plochy s oblouky, jaký výhled a vikýře zvolí atd.

Plovoucí podlahy - zdánlivě subtilní a křehké sádrokartonové desky mohou tvořit velmi pevnou základovou podlahovou plochu. Největší výhodou této podlahy je celková lehkost konstrukce, snadnost a rychlost práce. Princip plovoucí podlahy spočívá v pružném, izolovaném napojení na stávající pevnou podlahu a okolní stěny. Lze je tedy použít na málo únosné stropy podkroví, kde by rekonstrukce prováděná tradičním způsobem vyžadovala pracné a drahé zasílení stropní konstrukce. K dalším výhodám patří zlepšení kročejové neprůzvučnosti a tepelně-izolačních hodnot. Na vzniklou plochu lze pokládat jakékoliv konečné krytiny. Při použití speciálních stěrek se zvýší povrchová odolnost podlahy natolik, že lze bez problémů užívat předměty s vysokými nároky na bodové tlaky (kolečkové židle, klavíry, těžký nábytek na nohách apod.)