Zateplování
a specializované stavební práce

Odborný dodavatel - zelená úsporám Speciál

Služby

Lité podlahy

Lité podlahy

Velký rozvoj technologií v oblasti stavebních materiálů zaznamenaly také podlahové směsi. Jde zejména o lité potěry na bázi síranu vápenatého (tzv. anhydritu) a plniva (0-4 mm), upravené hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami které zlepšují zpracovatelnost. Tyto lité anhydritové potěry nahrazují díky svým vlastnostem a přednostem v čím dál větší míře klasické cementové potěry.
Anhydritové potěry představují novou generaci podlahových hmot určených pouze pro vnitřní použití v novostavbách (rodinných domů, velkoprostorových kancelářích, občanské a bytové výstavbě) i při rekonstrukcích.

Anhydritový potěr je možno použít jak pro normální zatížení, tak pro zvýšenou zátěž a je možno ho použít rovněž jako tenkovrstvou podlahovinu a sdružené vyrovnání na staré a nerovné podlahy v tloušťce vrstvy 15-35 mm.

Anhydritový potěr lze použít pro lití sdružených podlah, podlah na oddělovací vrstvě a zejména podlah na tepelně izolační vrstvě a podlah vytápěných. Anhydritové lité potěry slouží jako podklad pod všechny podlahové krytiny (koberce, PVC, dlažba, dřevěné parkety a jiné).
Tloušťka aplikované vrstvy anhydritového potěru je výrazně nižší než u cementových potěrů (min. však 35 mm), čemuž odpovídá menší spotřeba materiálu. Výsledný povrch je absolutně rovný, není již nutné ho stěrkovat jako u cementových potěrů. Díky vysoké pevnosti potěru v tahu za ohybu není třeba žádné výztuže jako u cementových potěrů. U podlahového vytápění dochází k dokonalému obklopení trubek materiálem (bez pórů a dutin) tedy k optimálnímu přestupu tepla od trubek přes dobře vodivý potěr do prostoru. Díky objemové stálosti produktu není nutné v bytové výstavbě a u rodinných domů provádět dilatace potěru, kromě obecně platných zásad. Podlaha je již druhý den pochůzná a v krátké době dále zatížitelná.
Výhody použití litých samonivelačních podlah:

- vysoký výkon při lití (350-500 m2 u RD, 500-1000 m2 skladové prostory, sportovní haly)
- dosažení absolutně rovného povrchu (odpadá vyrovnávání a stěrkování)
- rychlý nástup tvrdosti, pochůzné za 24 hod.
- velmi dobrá pevnost v tahu za ohybu, není třeba žádné výztuže
- vysoká výsledná pevnost v tlaku
- optimální tepelná vodivost a akumulační schopnost u vytápěných podlah
- objemová stálost
- dokonalé obklopení topných trubek podlahového vytápění materiálem (bez dutin)
- možnost vytápění již po 7 dnech (podle protokolu pro natápění)
- práce beze zbytků

Skladba systému:
- Obvodová dilatační páska - musí být použita u všech typů podlah. Odděluje veškeré vertikální konstrukce nosné i nenosné od konstrukce podlahy, která musí být plovoucí.
- Kročejová izolace - je nezbytná všude tam kde je nutné dodržet normové hodnoty pro útlum kročejového hluku a zvukové neprůzvučnosti.(zpravidla podlaha 2.nadzemního podlaží a další).
- Tepelná izolace - je nezbytná všude tam, kde by vznikly tepelné mosty a docházelo k velkým tepelným ztrátám (zpravidla podlaha suterénu u podsklepených objektů a 1.nadzemního podlaží u nepodsklepených).
- Separační folie - se používá pro oddělení vrstvy litého potěru od ostatních vrstev podlahy (všech druhů izolací a stropních konstrukcí).
- Samonivelační anhydritový potěr - nahrazuje klasické betonové potěry nebo mazaniny. Díky své samonivelační schopnosti není nutné tento materiál dále vyrovnávat, svou rovinností je vhodný pro pokládku finální nášlapné vrstvy.
Na první pohled mnohé stavebníky odrazují vyšší cenou, když se ale spočítají náklady na pracnost pokládání dalších vrstev klasické podlahy, cena se srovnává.