Zateplování
a specializované stavební práce

Odborný dodavatel - zelená úsporám Speciál

O společnosti

Historie společnosti

Stavební společnost OPTIMASTAV s.r.o. zahájila svou činnost na základě uzavřené společenské smlouvy a registrace společnosti v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně. Založili ji dva společníci, jednatel - pan Jaroslav Sokola a Ing. Josef Sokola. Pan Jaroslav Sokola je odborníkem s dlouholetou praxí v provádění dokončovacích prací pozemních staveb, Ing. Josef Sokola je autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb.

Společnost OPTIMASTAV s.r.o. je českou právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a svoji činnost provádí na svou zodpovědnost. Statutárním orgánem společnosti je jednatel - Jaroslav Sokola, který je ze zákona a podle společenské smlouvy oprávněn vystupovat a jednat jménem společnosti. Řízení vnitřních i vnějších vztahů a aktivit společnosti se děje přímým řízením jednatele společnosti.

Společnost má sídlo na adrese Praha 8, Dolní Chabry, Kozomínská 646/6, PSČ 18400.

O společnosti